Política de privacitat

1. Responsable del lloc web:

Carnisseria Cal Toni S.L.

 • Domini: www.cal-toni.com
 • Direcció: Carrer de la Cort 24 (Vilafranca del Penedès, 08720)
 • Telèfon de contacte: +34 93 518 03 17
 • E-mail: hola@cal-toni.com
 • CIF: B66842824

 

En compliment de la Normativa actual en protecció de dades personis i com a responsables d’aquest lloc web informem els usuaris que hem creat un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la vostra privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-los els serveis o informació que ens requereixin.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Aquest lloc web ha adequat a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

El Responsable d’aquesta web, així com el responsable del tractament de les dades personals està identificat en l’apartat Avís Legal d’aquest mateix lloc web.

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens envien, a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

2. Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que s’informaran prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, els informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable, en la mesura que sigui possible física o digitalment.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

 

3. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en aquesta web procedeixen del Formulari de contacte.

 

4. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en aquesta entitat està tractant dades personals que ens concerneixen, o no i també a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per obligacions legals que ens exigeixi l’administració pública o la legalitat vigent.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable d’aquesta web deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 

5. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta a la web per exemple per a contactar amb el titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable la nostra empresa. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel responsable, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En aquesta web existeixen diferents sistemes per a recaptar informació personal (totalment transparent, voluntària i consentida) i tractem la informació que ens faciliten els usuaris interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per a respondre als requeriments dels usuaris. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguin tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten o productes que es publiciten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Els informem que les dades que ens faciliten estaran situats en servidors de dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. La nostra empresa pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de l’empresa, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’administrador del sistema. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de l’empresa. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, la nostra empresa (vegeu Avís Legal) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

La nostra empresa, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

6. Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment. Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.


7. Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades no sensibles. No es tracten categories de dades especialment protegides.


8. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Si existís un contracte que ens vinculés, durant la vigència del contracte i, finalitzat est, durant els terminis legals de conservació per a atendre eventuals responsabilitats legals. Enviaments comercials: fins que l’usuari sol·liciti la seva baixa dels enviaments.


9. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es realitzen comunicacions de dades a tercers.

 

10. Secret i seguretat de les dades

El responsable es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

El responsable no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, el responsable s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’empresa per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se el responsable, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan l’usuari el sol·liciti raonablement.

 

11. Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet a la nostra web exonerant al responsable de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis en què és sol·licitada.

 

12. Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del responsable en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

13. Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo al responsable en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, la limitació o oposició  al seu tractament o retirar el consentiment prestat i tots els drets previstos en la RGPD 2016/679. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

14. Canvis en la política de privacitat

El responsable es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, el responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

15. Correus comercials i Newsletter

D’acord amb la LSSICE, l’empresa no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, el responsable es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

D’igual forma, l’empresa envia una Newsletter seguint els estrictes preceptes de la Normativa de protecció de dades personals actual i amb ple consentiment del destinatari. Al mateix temps, pot deixar de rebre aquest butlletí i qualsevol comunicació, revocant el seu consentiment o exercir qualsevol dels seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició posant-se en contacte amb nosaltres a hola@cal-toni.com

 

16. Clàusula d’Informació i Consentiment i Exercici de Drets

Les dades personals recaptades en aquest lloc web, seran inclosos en un fitxer automatitzat titularitat del RESPONSABLE, i seran tractats en tot moment sota les directrius del RGPD 2016/679 i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La finalitat de les dades incloses en aquest fitxer és la possibilitat de comunicar-se i poder atendre les peticions dels usuaris. En tot moment es podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, que li reconeix la Llei, dirigint-se per carta certificada o qualsevol altre mitjà que acrediti la identitat del remitent, i que deixi constància de la seva recepció al RESPONSABLE, Carrer de la Cort 24 (Vilafranca del Penedès, 08720), adjuntant DNI. Aquestes dades, no seran cedits a tercers, sense el previ consentiment de l’afectat.

La present Política de privacitat ha estat actualitzada a Desembre de 2020.